Diverse priser

Gebyr oversigt for andelsboligforeningen Kjeldsbogård
Ekstra nøgle til gadedør 175,00 kr
Ekstra / nyt vaskekort 150,00 kr
Nyt navneskilt ved gadedør/dørtelefon (også ændringer) 150,00 kr
Nyt navneskilt på postkassen 150,00 kr
Gebyr for fjernelse af selvpåsatte navne og andet på postkasserne 150,00 kr
Rydning af kælder/loftrum (glemt ved fraflytning) 1000 kr + 500 pr. påbegyndt time
Fjernelse af personlige effekter i kældergange mv. 500 kr + 500 pr. påbegyndt time
Udfærdigelse af fremlejekontrakt 250,00 kr
Udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med banklån 250,00 kr
Indhentning af tingbogsoplysninger i forbindelse med salg af lejlighed (Lån i andel) 250,00 kr
Andelsbevis - optagelse af nye andelshavere 250,00 kr
Ændring af tv-pakke (ned) 595,00 kr
Tilslutning af tv-pakke 595,00 kr
Toiletsæde v/skift 550,00 kr

ALLE selvpåsatte skiltet og navne på postkasserne bliver fjernet af gårdmanden og I bliver opkrævet et gebyr. Ved navneændring, tilføjelser med mere bedes I skrive til bestyrelsen.