Diverse priser

Gebyr oversigt for Andelsboligforeningen Kjeldsbogård Pris
Ekstra nøgle til gadedør 225,00 kr
Ekstra/nyt vaskekort 150,00 kr
Nyt navneskilt ved gadedør/dørtelefon (også ændringer) 200,00 kr
Nyt navneskilt på postkassen 200,00 kr
Gebyr for fjernelse af selvpåsatte navne og andet på postkasserne 150,00 kr
ALLE selvpåsatte skiltet og navne på postkasserne bliver fjernet af gårdmanden og I bliver opkrævet gebyr. Ved navneændring, tilføjelser med mere bedes I skrive til bestyrelsen.
Rydning af kælder/loftrum (glemt ved fraflytning) 1000 kr + 500 pr. påbegyndt time
Fjernelse af personlige effekter i kældergange mv. 1000 kr + 500 pr. påbegyndt time
Leje af ekstra kælderrum 450,00 kr
Toiletsæde v/skift 550,00 kr
Nøgle til Barnevognsrum. Depositum 200,00 kr
youSee Pris
youSee oprettelse. Prisen er med forbehold for prisændring 599,00 kr
Gebyr oversigt for Sven Westergaards Ejendoms Adminastration Pris
Overdragelsesaftale/Andel – køber 4250,00 kr
Overdragelsesaftale/Andel - sælger 4200,00 kr
Udstedelse af nyt andelsbevis (ved bortkomst) 1000,00 kr
Udstedelse af nyt andelsbevis ved køb 1000,00 kr
Afregning af 1. pant/udlæg i forbindelse med overdragelse 1750,00 kr
Afregning af efterfølgende pant/udlæg i forbindelse med overdragelse 1000,00 kr
Genfremsendelse af afregningsbeløb 625,00 kr
Gebyr, fremskaffelse af tingbogsattest 350,00 kr
Gebyr, annulleret handel 1950,00 kr
Gebyr, ændring af aftaler 1250,00 kr
Gebyr, notering af transport 687,00 kr
Gebyr, manglende tilmelding til forsyningsselskaber 625,00 kr
Fremlejekontrakt 1000,00 kr
Kopi af vedtægter/Generalforsamlings referat mv i papirform 250,00 kr
Kopi af vedtægter/Generalforsamlings referat mv pr. E-mail gratis
kopi af lejekontrakt/kælderleje 125,00 kr
Rykker gebyr ( LL §93 stk.2 ) 351,00 kr