Affaldssortering og -håndtering i ejendommen.

 

Vi vil rigtigt gerne have, at du hjælper til med at sortere dit affald korrekt, og holder affaldsområderne rene, så vi undgår rotter.

Hvis du er i tvivl om sortering af affald, og hvad f.eks. storskrald er, så læs reglerne på følgende hjemmeside: http://www.kk.dk/affald

Bestilling af nye Bioposer: https://www.kk.dk/bioposer

Affald og skrald

Affald og skrald skal sorteres i diverse plast - metal - papir - pap - elektronik - glas - bio affalds containerne mv.

Pap affaldet skal foldes sammen, så det fylder mindst muligt.  

BEMÆRK: Er sorteringscontainerene fyldte, skal skrald & affaldet smides i de containere, som er beregnet til det øvrige skrald & dagrenovation.

Malerrester & andet kemisk affald

Malerrester og andet kemisk affald stilles i mærket kasse i gennemgangen ved nr. 32. Rød gadedørsnøgle passer til låsen.

Storskrald

Storskrald henstilles i skuret ved anlægget ud for Kjeldgårdsvej. 24.Skuret er aflåst med en hængelås, hvori hoveddørsnøglen passer.

BEMÆRK: byggeaffald må ikke henstilles i storskrald skuret, men skal køres direkte på genbrugsstationen, fx på Kulbanevej

https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/genbrugspladser/kulbanevej-genbrugsstation

Hvis du har meget storskrald så kontakt venligst bestyrelsen på vores mail. Så kan vi evt. koordinere bortskaffelsen med en planlagt afhentning.