Andelsbologforeningen Kjeldsbogård, Kjeldsgårdvej 20, 2500 Valby

Meddelelser fra bestyrelsen

18-Juli-2019

OBS Hold øje med fremmede i gårde og anlæg mv.

Natten til lørdag d. 13/07 er der desværre blevet stjålet en røde mate cykel i cykelskuret ved opgang 32. Cyklen var låst.
SØRG for at ALLE porte og døre lukker og er låst efter dig.

29-Juni-2019

Information juli 2019

OPSKRIVNING AF ANDELSHAVERES BØRN
Alle andelshavere med børn under 14 år har svaret
og fået opskrevet deres børn på ventelisten

GÅRDMANDEN
Peter Danholm har ferie til og med 16. juli
bestyrelsen prøver at dække – hav tålmodighed

KONTORET HAR LUKKET I JULI MÅNED
mailen er åben

FÆLLES ARBEJDSDAG
lørdag den 7. september
(ikke søndag den 8. som først annonceret)

God sommerferie!
Bestyrelsen

24-December-2018

Information december 2018

FORHAVER
Vi har nu fået renoveret forhaverne ved Kjgv. 20-24, og i den forbindelse fået lagt en dug under skærverne så ukrudtet kan holdes på afstand. Forhaverne er foreningens ansigt udadtil, og skal derfor have et vist fællespræg mht. beplantning. Forhaverne er ikke private, men foreningens i fællesskab.
Hvis nogle andelshavere ønsker at benytte/overtage vedligeholdelsen af én af haverne, bedes de henvende sig til bestyrelsen, så vi i fællesskab kan aftale nærmere derom.

ROTTER
Vi har fået skiftet utætte brønde på Kjgv. Vi regner derfor med at have styr på rotterne i nogen tid. Det er fortsat meget vigtigt, at affald anbringes i containerne, og ikke henstilles andre steder.

STORSKRALD
Vi har stigende problemer med at nogle beboere afleverer byggeaffald (fundablokke, fliser, gipsplader, isoleringsmaterialer) i storskrald. Renovationen tager ikke byggeaffald, og det står og fylder op i rummet.
Juletræstænding
Trods regnvejret hjalp rigtig mange beboere med at tænde træet på behørig vis. Det blev rigtig hyggeligt, og vi takker julemanden for den ihærdige indsats.

FÆLLESARBEJDSDAGE
Fællesarbejdsdage i 2019 bliver søndag 11. maj og 8. september.

UDLEJE AF FÆLLESLOKALE
Der er blevet taget rigtig godt imod den nye procedure for udlejning af fælleslokaler, og det er vi rigtig glade for. Den nye procedure indebærer bl.a. brug af e-mail, Mobilepay og en opsat nøgleboks ved fælleslokalerne.
Den nye procedure er følgende:
Du skriver dit fulde navn, adresse og telefonnummer til abk.lokaler@gmail.com og hører om lokalet er ledigt.
• Du modtager lejekontrakt og ordensregler pr. e-mail, som du
underskriver og sender retur.
• Du indbetaler leje og depositum på Kjeldsbogårds Mobilepay konto.
• Du modtager en e-mail med koden til nøgleboksen inden kl.10 på dagen
for udlejning og får dermed adgang til fælleslokalerne.
• Du modtager depositum retur via Mobilepay.

På foreningens vegne ønsker vi alle en god jul og et godt nytår

13-Oktober-2018

Information oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling
Ændring af vedtægternes § 18 stk. 2B blev enstemmigt vedtaget.
På foreningens hjemmeside abkjeldsbogaard.dk kan vedtægterne ses / udskrives, eller de kan afhentes på foreningens kontor i åbningstiden.

Fællesarbejdsdag
Arbejdsdagen blev i enhver henseende en succes, hvor vi fik udført en mængde opgaver. Samtidig var det en rigtig hyggelig dag, hvor alle fik lejlighed til at tale med "nye" andelshavere. Ved den fælles frokost blev der ytret ønske om en gentagelse, så vi prøver igen til foråret.

Fælleslokalet
Udlejning af fælleslokalet bliver fremover varetaget af en ny kreds af beboere med Christa Linde i spidsen. Booking foregår via abk.lokaler@gmail.com og betaling/ tilbagebetaling via mobilpay.
Se mere på foreningens hjemmeside abkjeldsbogaard.dk

Gårdmand
Det er med stor glæde, at vi har fastansat Peter Danholm som gårdmand.
Mht. Mads Mourtizen har vi ikke kunne blive enige om vilkårene for hans fratrædelse, hvorfor sagen nu bliver afgjort i retten.

Rotter
Vi har igen problemer med rotter. Denne gang er det ved Kjgv., 24 hvor vi nok må forvente et større udgravningsarbejde.

Grønne Anlæg
Forhaverne ved Kjgv. 20-24 bliver renoveret, og de store træer i sydanlæg bliver beskåret.
Vi søger andelshavere, der vil være "tovholder" for højbedene i sydanlægget.
Hvis ingen melder sig overvejes det at nedlægge dem.

Mailadresser og telefonnumre
Det vil være en stor hjælp hvis andelshaverne skriver en mail med oplysning om mailadresse samt telefonnummer. På den må kan vi få opdateret vores lister.
Samtidig kan det meddeles, om man ønsker at få informationsskrivelser tilsendt pr. mail.

01-Oktober-2018

Klik på Fanen: "Kontakt & Info" og find mere info!

Du finder bl.a. underfanerne "Vedtægter" - "Husorden" - "Fælleslokaler"

01-Oktober-2018

Klik på Fanen "INFORMATIONSBREVE"

Du finder det nyeste informationsbrev
samt Informationsbreve tilbage til september 2017

01-Oktober-2018

Kontakt information - Gårdmand

Det er fortsat muligt at lægge sedler i gårdmandens postkasse

01-Oktober-2018

Fejlsortering af affald

Læs venligst de opsatte skilte og brug jeres sunde fornuft. Vi oplever fortsat at fejlsortering af affald i vores containere er et stort problem. Andre er nød til at rydde op når affaldet sorteres forkert.

01-Oktober-2018

klik her > Info om affald og storskrald < klik her

01-Oktober-2018

klik her > Mail liste < klik her

Du kan her tilmelde dig ejendommens mail liste og modtage Informationsbreve på din mail. Du kan også oprette/opdatere din mailadresse til ventelisterne(KUN for andelshavere).

01-Oktober-2018

Nøgler til barnevognsrum

Har du en nøgle til barnevogns-rummene som du ikke længere bruger, kan du aflevere den i en kuvert i kontorets postkasse. Vedlæg navn og adresse så bliver beløbet for nøglen refunderet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen