Diverse priser

Gebyr oversigt for Andelsboligforeningen Kjeldsbogård

Pris

Ekstra nøgle til gadedør

225,00 kr

Ekstra/nyt vaskekort

150,00 kr

Nyt navneskilt ved gadedør/dørtelefon (også ændringer)

200,00 kr

Nyt navneskilt på postkassen

200,00 kr

Gebyr for fjernelse af selvpåsatte navne og andet på postkasserne

150,00 kr

ALLE selvpåsatte skiltet og navne på postkasserne bliver fjernet af gårdmanden og I bliver opkrævet gebyr. Ved navneændring, tilføjelser med mere bedes I skrive til bestyrelsen.


Rydning af kælder/loftrum (glemt ved fraflytning)

1000 kr + 500 pr. påbegyndt time

Fjernelse af personlige effekter i kældergange mv.

1000 kr + 500 pr. påbegyndt time

Leje af ekstra kælderrum

450,00 kr

Toiletsæde v/skift

550,00 kr

Nøgle til Barnevognsrum. Depositum

200,00 kr

youSee

Pris

youSee oprettelse. Prisen er med forbehold for prisændring

599,00 kr

Gebyr oversigt for Sven Westergaards Ejendoms Adminastration

Pris

Overdragelsesaftale/Andel – køber

4250,00 kr

Overdragelsesaftale/Andel - sælger

4200,00 kr

Udstedelse af nyt andelsbevis (ved bortkomst)

1000,00 kr

Udstedelse af nyt andelsbevis ved køb

1000,00 kr

Afregning af 1. pant/udlæg i forbindelse med overdragelse

1750,00 kr

Afregning af efterfølgende pant/udlæg i forbindelse med overdragelse

1000,00 kr

Genfremsendelse af afregningsbeløb

625,00 kr

Gebyr, fremskaffelse af tingbogsattest

350,00 kr

Gebyr, annulleret handel

1950,00 kr

Gebyr, ændring af aftaler

1250,00 kr

Gebyr, notering af transport

687,00 kr

Gebyr, manglende tilmelding til forsyningsselskaber

625,00 kr

Fremlejekontrakt

1000,00 kr

Kopi af vedtægter/Generalforsamlings referat mv i papirform

250,00 kr

Kopi af vedtægter/Generalforsamlings referat mv pr. E-mail

gratis

kopi af lejekontrakt/kælderleje

125,00 kr

Rykker gebyr ( LL §93 stk.2 )

351,00 kr

Seneste kommentarer

03.03 | 09:11

jeg får ikke nogle nyhedsbreve fra jer

Del siden