Affaldssortering og -håndtering i ejendommen.

Vi vil rigtigt gerne have, at du hjælper til med at sortere dit affald korrekt, og holder affaldsområderne rene, så vi undgår rotter.

Hvis du er i tvivl om sortering af affald, og hvad f.eks. storskrald er, så læs reglerne på følgende hjemmeside: http://www.kk.dk/affald

Bestilling af nye Bioposer: https://www.kk.dk/bioposer

Affald og skrald

Affald og skrald skal sorteres i diverse plast - metal - papir - pap - elektronik - glas - bio affalds containerne mv.

Pap affaldet skal foldes sammen, så det fylder mindst muligt.  

BEMÆRK: Er sorteringscontainerene fyldte, skal skrald & affaldet smides i de containere, som er beregnet til det øvrige skrald & dagrenovation.

Malerrester & andet kemisk affald

Malerrester og andet kemisk affald stilles i mærket kasse i gennemgangen ved nr. 32. Rød gadedørsnøgle passer til låsen.

Storskrald

Storskrald henstilles i skuret ved anlægget ud for Kjeldgårdsvej. 24.Skuret er aflåst med en hængelås, hvori hoveddørsnøglen passer.

BEMÆRK: byggeaffald må ikke henstilles i storskrald skuret, men skal køres direkte på genbrugsstationen, fx på Kulbanevej

Hvis du har meget storskrald så kontakt venligst bestyrelsen på vores mail. Så kan vi evt. koordinere bortskaffelsen med en planlagt afhentning.

Seneste kommentarer

03.03 | 09:11

jeg får ikke nogle nyhedsbreve fra jer

Del siden